1.06.2013

De Beerzen kiezen nieuwe nachtburgemeester

Foto: van links naar rechts Mark Timmermans, Stef Mourits,
Rik van Korven en Lars den Otter. Liggend: Thea Noordijk.
Tijdens een feestelijke avond op zaterdag 12 januari 2013 in Gasterij De Kemphaan in Middelbeers kiezen de inwoners van Oost-, West- en Middelbeers een opvolger van nachtburgemeester Marian Smolders. De verkiezingen worden georganiseerd door ‘t Interieur. 

Speciale gasten tijdens de avond zijn oud-burgemeester van Oost-, West- en Middelbeers Piet Wijgergangs en de nachtburgemeester van Nijmegen Doro Krol. Kandidaten voor het nachtburgemeesterschap zijn DJ-duo Lars den Otter en Rik van Korven, Stef Mourits, Mark Timmermans en Thea Noordijk. Zij krijgen de gelegenheid zich tijdens de avond te presenteren, waarna er gestemd kan worden.

De verkiezing op 12 januari wordt begeleid door een raad van advies met Marian Smolders, Ellen Visser (loco-nachtburgemeester), Ruud Severijns (dagburgemeester van de gemeente Oirschot), Harrie van Hoof (oud-nachtburgemeester van de Beerzen) en Doro Krol.

De nieuwe nachtburgemeester wordt gekozen door de stemuitslagen van drie ronden bij elkaar te brengen.
  1. Voorafgaand aan de avond, tot zaterdag 12 januari, 18.00 uur, kan het publiek online stemmen via dit formulier.
  2. Op de avond zelf brengt de raad van advies een stem uit.
  3. Op de avond zelf wordt gestemd met stembriefjes.
De resultaten van de drie stemronden worden bij elkaar opgeteld, waarna de nachtburgemeester bekend wordt gemaakt. Deze zal de functie minimaal twee jaar bekleden. De nachtburgemeester vertegenwoordigt daarnaast de Beerzen tijdens het jaarlijkse nachtburgemeesterscongres, dat vorig jaar voor het eerst in Middelbeers werd georganiseerd en dit jaar in Nijmegen plaatsvond.

Tijdens de avond zijn er optredens van de Wibra's en het DJ-duo Kat in het Nauw. Entree voor de avond is gratis.

De Beerzen hebben al jaren een nachtburgemeester. Harrie van Hoof was de eerste. Hij werd op 29 april 2010 opgevolgd door Marian Smolders. Nachtburgemeesters houden zich bezig met cultuur in een dorp of stad. Ze komen met ideeën en/of initiatieven, alleen of in samenwerking met bestaande groepen of organisaties. Het nachtburgemeesterschap is een functie zonder officiële status of vastomlijnd takenpakket. Iedere nachtburgemeester kan op geheel eigen wijze invulling geven aan de rol als aanjager van cultuur.

Geen opmerkingen: