10.15.2015

Vijfde Internationale Nachtburgemeesterscongres


Door de grote nachtculturen omarmd en inmiddels een jaarlijks item op de (internationale) nachtagenda. Op 24 en 25 oktober 2015 komen een 20-tal nachtburgemeesters uit binnen- en buitenland naar de bakermat, De Beerzen, voor het 1e lustrum van het Internationale Nachtburgemeesterscongres. Het wordt een breed opgezet cultureel festijn waarin ook jongeren ruimte krijgen. Het evenement start met een serieus én ludiek congres voor nachtburgemeesters en overige pleitbezorgers van (nacht)cultuur.

Voor een volledig overzicht van het programma, klik hier voor de flyer.

Geen opmerkingen: