11.24.2012

De Beerzen kiezen nieuwe nachtburgemeester

Oud-nachtburgemeester van de Beerzen Harrie van Hoof
(links) en de huidige nachtburgemeester Marian Smolders.
In het midden de praatpaal die Van Hoof schonk
aan de Beerzen en die later door Smolders werd omgedoopt
tot danspaal. 'Benieuwd hoe de volgende nacht-
burgemeester deze paal gaat neerzetten', aldus Smolders. 
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS - Op 12 januari 2013 kiezen de inwoners van Oost-, West- en Middelbeers een opvolger van nachtburgemeester Marian Smolders, die sinds 29 april 2010 de functie bekleedt, ondersteund door haar wethouders en persvoorlichter. De verkiezingen worden georganiseerd door ‘t Interieur.

Warm hart voor cultuur
De nachtburgemeester draagt de Beerse cultuur een warm hart toe. Hij of zij komt met ideeën en/of initiatieven, alleen of in samenwerking met bestaande groepen of organisaties, zoals ‘t Interieur of Kubes. De nachtburgemeester is en maakt anderen enthousiast: (amateur-)kunstenaars en artiesten, overheden, sponsoren, vrijwilligers en publiek. Het nachtburgemeesterschap is een functie zonder officiële status of vastomlijnd takenpakket. Iedere nachtburgemeester kan op geheel eigen wijze invulling geven aan de rol als aanjager van cultuur.

Aanmelden
Vanaf nu tot en met 15 december is het mogelijk kandidaten voor het nachtburgemeesterschap van de Beerzen voor te dragen. Belangstellenden kunnen ook zichzelf aanmelden. De kandidaat-nachtburgemeester kan een individu zijn, maar ook een groep mensen. De organisatie werkt met een digitaal formulier, waarin een korte motivatie of aanbeveling wordt gevraagd. De organisatie benadert door anderen aangemelde kandidaten met de vraag of ze bereid zijn deel te nemen aan de verkiezingen.

Raad van advies
Een raad van advies met Marian Smolders, Ellen Visser (loco-nachtburgemeester), Ruud Severijns (dagburgemeester van de gemeente Oirschot), Harrie van Hoof (oud-nachtburgemeester van de Beerzen) en Doro Krol (nachtburgemeester van Nijmegen) beoordeelt de aanmeldingen. Maximaal vijf kandidaten zullen door de raad worden genomineerd voor deelname aan de verkiezingsavond op 12 januari. Het publiek kiest op deze feestelijke avond in Gasterij De Kemphaan in Middelbeers wie de nieuwe nachtburgemeester wordt.

Het nachtburgemeesterschap
Kandidaten moeten bereid zijn het nachtburgemeesterschap minimaal twee jaar te vervullen én deel te nemen aan het jaarlijkse nachtburgemeesterscongres, dat vorig jaar voor het eerst in Middelbeers werd georganiseerd en dit jaar in Nijmegen plaatsvond.

Geen opmerkingen: