5.14.2010

Integraal: de speech van JanCees van Beers

Onderstaand de integrale speech van wethouder JanCees van Beers tijdens Koninginnenacht 2010, waar de Beerzen hun nieuwe nachtburgemeester kozen.

Geachte nachtburgers, hartelijk welkom!

De gemeenteraadsverkiezingen 2010 zijn nog maar amper achter de rug. De klanken van het feestgedruis zijn weggestorven, de onvermijdelijke tranen van het electorale verdriet opgedroogd. De nieuwe raad heeft plaatsgenomen, het nieuwe college is aan de slag gegaan, de gemeentelijke organisatie bruist.

En nu staan we voor de volgende krachtmeting die moet leiden naar het gevoel en het vertrouwen dat onze Beerse samenleving dag én nacht, bij nacht en ontij, kan rekenen op een goed bestuur.

Mij is de onmetelijk eer vergund om als wethouder van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie zitting te mogen hebben in de jury die zodadelijk, samen en namens u allen als burgers van Middelbeers, de knoop moet doorhakken: wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Middelbeers? Jullie mogen best weten, mijn Collegegenoten zijn stik jaloers dat mij deze eer vergund is!

Ik neem deze taak overigens uiterst serieus en ontkom er daarbij niet aan om enkele bespiegelingen te wijden aan het bijzondere nachtambt waarvoor we hier bijeen zijn.

Wat wij vanavond hier met elkaar delen is niets minder dan een acte van bestuurlijke vernieuwing. Zo sluit ik niet uit dat mijn politieke achterban D66 reuze ingenomen is met het feit, dat we vanavond komen tot een gekozen burgemeester. Het zou een proeftuin kunnen zijn waarin we met elkaar kunnen uitvinden óf die gekozen burgemeester werkelijk perspectief heeft. Dat maakt direct al het belang voelbaar dat schuilt in de afweging van de kandidaten die zich gemeld hebben.

En zeker zo vernieuwend is de man/vrouw verhouding op de kandidatenlijst!

Middelbeers maakt niet slechts deel uit van Oirschot maar ook van Europa. Er is geen tolk voor nodig om te weten dat het Engels voor nacht luidt: night. En evenzo het Frans voor burgemeester: maire. Samen vormen ze dan ook het Europese woordduo “nightmaire”. Echter, nu doet zich hierbij direct al weer een woordconflict voor. Immers, wie “nightmare” hoort denkt terstond aan nachtmerrie. U begrijpt het al, de nieuwe nachtburgemeester moet ons geen nachtmerrie bezorgen, toch?

De kandidaten moeten vanavond ‘n lange lijst van vragen beantwoorden, want je wordt niet zomaar nachtburgemeester, en al helemaal niet van Middelbeers. Zij beseffen dat en hebben zich ongetwijfeld terdege voorbereid. Het kan voor hen pleiten als ze er slapeloze nachten van hebben gehad. Ik lees de spanning in hun ogen.

“Off the record” vraag ik me terplekke af of de ware nachtburgemeester dient te beschikken over mooie donkere ogen of juist een duistere blik. En, mogen we van de kandidaten verwachten dat ze beschikken over een nachtkijker? Hebben ze ooit wel eens een nachtvlucht gemaakt of een reis per nachttrein? Zo kan ik nog een tijd doorgaan, maar dat doe ik nu niet. De avond is nog lang, de nacht staat op een kier.

Evenwel is er tijdens een spoedberaad van het College van B&W een prangende vraag ter tafel gekomen die vanavond beslist om een antwoord roept: hoe laat loopt de nacht ten einde en begint de dag? Anders: wanneer gaat de dag over in de nacht? Jullie begrijpen natuurlijk direct, dat dit van feitelijk belang is voor de werkoverdracht tussen burgemeesters.Ik wil afsluiten met enkele woorden te wijden aan de vertrekkende nachtburgemeester, Harry van Hoof. Die wordt zodadelijk opgeslokt door de nacht, nog even zijn nacht. Maar het kan toch niet zo zijn dat hij zomaar aan zijn lot wordt overgelaten? Hoe wordt de nazorg voor hem geregeld, want hij moet ongetwijfeld afkicken van zo’n ambtsperiode. Is er zoiets als een adviseurschap voor hem weggelegd, want hij is inmiddels een ware ervaringsdeskundige, met koninklijke status. Ik vertrouw erop dat Harry in ieder geval enkele wenken voor een waardig nachtburgemeesterschap zal meegeven aan zijn opvolger.

Nou, dat was het dan!

En nu aan de slag!

Middelbeers, 29 april 2010.

JanCees van Beers,

Wethouder en Jurylid verkiezing Nachtburgemeester Middelbeers

Geen opmerkingen: